June 19, 2024

The Insider News

Direct from the source

Produksyon ng gatas , dairy products sa bansa , papalaguin

IMINUNGKAHI ng National Dairy Authority (NDA) ang mga estratehiya upang mapalakas ang produksyon ng gatas sa bansa hanggang sa taong 2028 .

Tinalakay ng NDA kasama si Department of Agriculture secretary Francisco P. Tiu Laurel, Jr.  ang kasalukuyang sitwasyon ng gatas sa bansa maging ang kalagayan ng pagpapatupad ng proyekto, bilang ng mga hayop na naipamahagi noong 2023, at mga numero ng paglago, sa iba pa.

Sinabi ni NDA Administrator Dr. Gabriel L. Lagamayo na layunin ng NDA na taasan ang produksyon ng gatas ng bansa sa 80 milyong litro sa taong 2028, isang maliit na bahagi lamang ng inaasahang demand na 2.143 milyong metriko tonelada sa panahong iyon.

Sinabi niya na ang pagpapataas ng produksyon ng gatas ng 2.5 beses sa loob ng susunod na limang taon ay nangangailangan ng malaking pagtaas sa bilang ng mga hayop sa linya ng pagmimilking, pagpapabuti ng produktibidad ng dairy, pagpapalawak ng mga network ng pamamahagi, pagtatayo ng karagdagang imprastruktura kaugnay ng dairy, at pagtataguyod ng pagkonsumo ng lokal na gatas at mga produkto mula sa dairy.

Tinanggap ni Laurel ang mga mungkahi ng NDA at ipinahayag ang buong suporta sa mga plano ng ahensya ng dairy.

Binanggit niya ang positibong epekto ng mga pag-unlad sa industriya ng dairy, na inilarawan niya bilang “isang bunga na madaling maabot” sa layunin ng pamahalaan na palakasin ang kontribusyon ng agrikultura sa mas malawak na ekonomiya at sa pagpapabuti sa buhay ng milyun-milyong umaasa sa sektor.

“Pinapahalagahan namin ang mga mungkahi at matalinong ideya ni Secretary Tiu Laurel. Dahil sa kanyang malawak na karanasan sa pagpapaunlad ng industriya, naniniwala kami na magagamit niya nang matagumpay ang katulad na mga konsepto upang mapabuti ang ating lokal na sektor ng dairy,” dagdag niya.

Samantala, habang hinihintay ang pambansang datos para sa produksyon ng gatas mula sa Philippine Statistics Authority (PSA), ipinakita ng mga rekord ng NDA na ang produksyon ng baka noong 2023 ay umabot sa 17,850 metriko tonelada, na bumubuo ng halos 0.8% ng kabuuang konsumo ng gatas na 1.937 milyong metriko tonelada.

Ang numero ng konsumo na ito ay nagpapakita ng pagtaas ng 1,372 metriko tonelada kumpara sa nakaraang taon (2022). Inaasahan ng NDA ang patuloy na pagtaas ng demand para sa konsumo ng gatas upang umabot sa 1.978 milyong metriko tonelada ngayong taon.

“Batay sa mga numero na ito, dapat tayong magsulong ng mas malaking pamumuhunan sa mga baka na siyang pangunahing mga tagapag-produce ng gatas,” sabi ni Dr. Lagamayo.